FAQ

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1. Jak zalogować się do RUJ?
Logowanie do Repozytorium odbywa się analogicznie do logowania do Centralnej Poczty Uniwersyteckiej UJ, z wykorzystaniem tych samych danych.

2. Po jakim czasie wprowadzony do systemu opis zostanie opublikowany na stronie RUJ?
Nie można z pełną dokładnością przewidzieć ile czasu minie, nim zdeponowany opis zostanie ostatecznie zatwierdzony i pojawi się w Repozytorium. Proces obejmuje podwójną redakcję (biblioteki wydziałowe → Biblioteka Jagiellońska) i może trwać krótko, bądź - w przypadku utrudnionego dostępu do publikacji - przedłużać się. Załączenie do opisu pliku umożliwiającego weryfikację danych, bądź przesłanie stosownych informacji do koordynatora danego Wydziału w RUJ, znacząco przyspiesza drogę opisu od autora do ostatecznego odbiorcy.

3. Jak obliczyć liczbę arkuszy wydawniczych?
1 arkusz wydawniczy to 40 000 znaków (ze spacjami).

4. Jak uzupełnić dane dla PBN?
W panelu należy wybrać z rozwijanej listy jednostkę, do której afiliowana jest publikacja, a następnie zatwierdzić przyciskiem Dodaj wydział. Poniżej wyświetli się wówczas lista autorów i redaktorów występujących w opisie, których można powiązać z wygenerowanym wydziałem zaznaczając przy nazwisku afiliację/zatrudnienie. Dla osób afiliujących do jednostki, lecz niezatrudnionych (doktoranci, pracownicy emerytowani, itp.) należy dodatkowo zaznaczyć obszar wiedzy.

5. Co oznacza, że rekord znajduje się w zakładce Zarchiwizowane pozycje?
W zakładce znajdują się opisy, które autor sam zdeponował, i które po przejściu podwójnej weryfikacji zostały ostatecznie zatwierdzone do RUJ.

6. Co znaczy, gdy opis znajduje się w zakładce Sprawdzane dodane pozycje?
Oznacza to, że został zdeponowany, ale nie jest jeszcze zarchiwizowany – czeka na weryfikację bądź jest sprawdzany, ale jest jeszcze widoczny publicznie dla osob przeglądających RUJ.

7. Po zalogowaniu na konto nie widać w dostępnych zakładkach wprowadzonego opisu. Gdzie może znajdować się rekord? (znikające opisy)
Wszystkie pozycje, jakie autor widzi na swoim koncie po zalogowaniu (Sprawdzane pozycje, Odrzucone pozycje, Zarchiwizowane pozycje) są tymi, które wprowadził do Repozytorium osobiście. Zdarza się, że autor dodaje opis, który jest już w Repozytorium (wprowadzony wcześniej przez współautora bądź pracownika biblioteki wydziałowej). Dublety są usuwane, znikają jednocześnie z zakładek na koncie osób, które je wprowadziły. W sytuacji takiego „zniknięcia” warto sprawdzić poprzez wyszukiwanie w bazie, czy danego rekordu rzeczywiście w Repozytorium nie ma, czy też zniknął jedynie ten wprowadzony jako dublet.

8. Kto może dodać opis do RUJ jeśli wszyscy współautorzy są pracownikami UJ?
Wystarczy, że opis zdeponuje jeden z autorów. Jeśli pozostali autorzy również dodadzą opisy dotyczące tej samej publikacji, zostaną one przez administratorów usunięte jako dublety.

9. W jak sposób dodać plik z pełnym tekstem do rekordu już opublikowanego na stronie RUJ? Czy należy opis wprowadzić ponownie?
Nie ma konieczności ponownego przesyłania opisu. Najprostszy sposób na uzupełenienie rekordu o pełny tekst, to przesłanie pliku drogą mailową na adres: ruj@uj.edu.pl, bądź do administratora odpowiedniego Wydziału (kontakt: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/contact).

10. Jakie licencje Creative Commons są dostępne w RUJ?
Załączając do opisu bibliograficznego plik z pełnym tekstem, autorzy mają do dyspozycji jedną z 6 licencji Creative Commons:


licencje.jpeg

11. Gdzie znaleźć wykaz swoich publikacji?
Szczegółowe instrukcje dla autorów znajdują się na stronach pomocy RUJ.

12. Czy autor może edytować opublikowany na stronie RUJ opis bibliograficzny?
Nie, zatwierdzony ostatecznie opis mogą edytować tylko administratorzy.

13. Do kogo zwrócić się w celu uzupełnienia/usunięcia opublikowanego już w repozytorium rekordu?
Jeżeli opis przeszedł wszystkie etapy weryfikacji i został ostatecznie zatwierdzony, a wymaga modyfikacji, należy zgłosić się do administratora odpowiedniego Wydziału drogą mailową bądź telefoniczną (szczegóły pod linkiem: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/contact).

14. Dlaczego przy rekordzie nie pojawia się punktacja MNiSW?
Listy z punktacją dla czasopism są wgrywane do Repozytorium na podstawie wykazów publikowanych przez MNiSW. Punkty nie będą widoczne przy opisach artykułów za dany rok, jeżeli MNiSW nie oceniło czasopism i nie ogłosiło punktacji za ten właśnie rok.

15. Jak usunąć z konta opis odrzucony?
Opis należy otworzyć (klikając w tytuł), następnie kliknąć przycisk Kontynuuj, znajdujący się w lewym, dolnym rogu, a po przejściu do kolejnego okna – Zapisz i wyjdź. Pojawi się wówczas strona z pytaniem doprecyzującym co autor chce zrobić z opisem. Po kliknięciu przycisku Usuń dodawaną pozycję, rekord zniknie całkowicie z Repozytorium i z konta autora.

16. Co zrobić z opisem, który znajduje się w zakładce Odrzucone pozycje?
Po sprawdzeniu powodu odrzucenia opisu, klikając w tytuł można go otworzyć, a następnie, po naciśnięciu przycisku Kontynuuj znajdującego się w lewym, dolnym rogu, edytować i przesłać do ponownej weryfikacji. Odrzucony opis można również usunąć.

17. Jak uzyskać dostęp do pracy licencjackiej/magisterskiej/doktorskiej w przypadku braku dostępu otwartego?
Jeżeli przy rekordzie z opisem bibliograficznym brak ikonki z plikiem, oznacza to, że Repozytorium nie dysponuje pełnym tekstem danej pracy. Aby uzyskać dostęp do takiej rozprawy, należy kontaktować się bezpośrednio z Archiwum UJ.