Search

Wyszukiwanie obejmuje zarówno pola opisu bibliograficznego, które identyfikują rekord pozycji, jak również pełne teksty wszystkich zarchiwizowanych dokumentów.

Na stronie głównej znajduje się wyszukiwarka pozwalająca na szybkie przeszukanie wszystkich zasobów repozytorium. Precyzyjne wyszukiwanie (np. w konkretnych polach) możliwe jest po kliknięciu na lupę, która przenosi użytkownika do formularza wyszukiwania zaawansowanego.

wyszukiwanie_proste.jpg

Materiałów można poszukiwać w całej bazie RUJ lub ograniczyć wyszukiwanie do wybranego zbioru lub kolekcji np. do zasobów Bibliografii Pracowników UJ.

wyszukiwanie_proste_kolekcje.jpg

 

Wskazówki dotyczące WYSZUKIWANIA PROSTEGO

Aby otrzymać wyniki zawierające dokładnie tę frazę, jakiej użytkownik poszukuje, należy wpisać ją w pole wyszukiwania w cudzysłowie, np. “sztuka dramatyczna”

Aby wskazać jedno słowo z frazy, jakie musi znaleźć się w wynikach wyszukiwania, należy postawić przed nim znak plus (+), np. +sztuka dramatyczna

Analogicznie, aby wyeliminować dane słowo z wyników wyszukiwania, należy postawić przed nim znak minus (-) lub użyć operatora NOT, np. sztuka -dramatyczna, sztuka NOT dramatyczna

Uwaga: "+" i "-" to znaki specjalne. Aby wyszukiwanie działało poprawnie należy je poprzedzić znakiem \, np. sztuka \\+dramatyczna, sztuka \\-dramatyczna.

Aby otrzymać wyniki zawierające dane słowo/frazę bez względu na deklinację, wyraz należy skrócić przy użyciu gwiazdki (*), np. dramatyczn*

W wyszukiwaniu można korzystać z operatorów Boole'a. Aby ich działanie było poprawne, należy zapisywać je WIELKIMI LITERAMI:

 • AND - zawęża zakres wyszukiwania - wyszukane zostaną wszystkie słowa lub frazy połączone tym operatorem, np. sztuka AND dramatyczna (zostaną wyszukane wszystkie pozycje, które zawierają jednocześnie słowa sztuka i dramatyczna).
 • OR - rozszerza zakres wyszukiwania - wyszukane zostaną wszystkie pozycje, które zawierają słowo lub frazę występujące przed lub po operatorze, np. sztuka OR dramatyczna (zostaną wyszukane wszystkie pozycje, które zawierają tylko słowo sztuka jak i pozycje zawierające tylko słowo dramatyczna).
 • NOT - zawęża zakres wyszukiwania przez wykluczenie słów znajdujących się po operatorze, np.: sztuka NOT dramatyczna (zostaną wyszukane wszystkie pozycje, które zawierają słowo sztuka z wyjątkiem tych, które zawierają również słowo dramatyczna).
 • W celu pogrupowania rozbudowanych terminów wyszukiwawczych stosuje się nawiasy, np. (sztuka AND dramatyczna) OR (teatr AND dramatyczny) - zostaną wyszukane pozycje zawierające jednocześnie słowa sztuka i dramatyczna oraz takie, które zawierają jednocześnie słowa teatr i dramatyczny

 

Wyszukiwarka ignoruje pewne słowa, które występują często w języku angielskim, ale nie wnoszą żadnej wartości do wyszukiwania. Do tzw. stop words, pomijanych przy wyszukiwaniu, należą:

a, and, are, as, at, be, but, by, for, if, in, into, is, it, no, not, of, on, or, such, the, to, was

 

Wskazówki dotyczące WYSZUKIWANIA ZAAWANSOWANEGO

W Repozytorium można przeprowadzić precyzyjne wyszukiwanie w obrębie wskazanego pola.

Wybierając dla frazy wyszukiwawczej dany filtr, ograniczamy wyniki wyszukiwania tylko do zapisu w tym konkretnym polu opisu bibliograficznego. Można dodać dowolną liczbę różnych filtrów, jednak należy pamiętać, że wybór dwa razy tego samego pola będzie skutkował brakiem wyników.

Pola w filtrach: Typ, Podtyp, Afiliacja oraz Język publikacji są polami wyboru.

wyszukiwanie_filtry_pola_wyboru2.jpg

Filtry związane z datami:

 • Data wydania: określa datę wydania publikacji lub opublikowania w sieci Internet. Należy tu podać datę roczną
 • Data obrony/podpisania: określa dokładną datę obrony prac doktorskich i dyplomowych oraz datę podpisania aktów prawnych UJ. Należy podać tu datę dzienną w formacie RRRR-MM-DD
 • Data dodania: określa dokładną datę ukazania się pozycji w RUJ. Należy tu podać datę dzienną w formacie RRRR-MM-DD

 

Pola w filtrach Tytuł, Autor, Tytuł czasopisma są polami swobodnego uzupełniania.

Bardzo istotnym jest, by przed uruchomieniem wyszukiwania zwrócić uwagę na ustawioną dla filtrów opcję zawężającą:

wyszukiwanie_filtry_dookreslenia.jpg

 

 • jest równe - wymaga wpisania dokładnej frazy, jaka znajduje się we wskazanym polu
 • zawiera - przeszukuje bazę tylko we wskazanym polu, jednak zapis nie musi być dokładny, system ignoruje wielkość znaków czy szyk wyrazów, wyszukuje także każde słowo oddzielnie
 • nie jest równe - zawęża zakres wyszukiwania przez wykluczenie wskazanych słów w dokładnie podanej formie
 • nie zawiera - zawęża zakres wyszukiwania przez wykluczenie każdego z podanych słów, niezależnie od tego, czy występują razem czy oddzielnie

np.:

 

wyszukiwanie z użyciem filtra Autor z zaznaczoną opcją jest równe będzie poprawne tylko wtedy, gdy podamy pełny zapis z METADANYCH, czyli Nazwisko, Imię [SAP000000] - zapis widoczny jest w opisie pozycji w zakładce Metadane (Dublin Core). Filtr Autor przeszukuje jednocześnie różne pola osobowe znajdujące się w RUJ tj. Autor, Redaktor, Tłumacz, Recenzent, Redaktor naczelny.

Wyszukiwanie z użyciem filtra Tytuł czasopisma z zaznaczoną opcją jest równe będzie poprawne tylko wtedy, gdy podamy każde ze słów w tytule (z wyjątkiem spójników, przyimków, itp.) z dużych liter np. Alma Mater, zamiast Alma mater

 

Wyniki wyszukiwania można również zawężać korzystając z panelu po lewej stronie. Dostępne są filtry: Data wydania, Typ i Podtyp publikacji, Afiliacja, Tytuł czasopisma, Język publikacji oraz Plik (filtr pozwala na ograniczenie wyszukiwania do opisów bibliograficznych zawierających plik z pełnym tekstem lub bez pliku).

wyszukiwanie_filtry_po_lewej2.jpg

Wyszukiwanie w zbiorach i kolekcjach RUJ

Po przejściu do Zbioru/Kolekcji RUJ użytkownik ma możliwość bezpośredniego przeszukiwania w obrębie jego zasobów.
Dostępna tam wyszukiwarka będzie przeszukiwać wyłącznie opisy, znajdujące się w danym Zbiorze/Kolekcji.

wyszukiwanie_w_danej_kolekcji2.jpg

Z kolei będąc w opisie konkretnej pozycji, użytkownik może zdecydować, czy nowe wyszukiwanie ma się odbyć w obrębie Kolekcji, w której się właśnie znajduje, czy całej bazy Repozytorium.

wyszukiwanie_w_danej_kolekcji.jpg


Sortowanie i liczba wyników

Lista wyników może być sortowana według tytułu publikacji, daty dodania rekordu do Repozytorium lub daty wydania publikacji.
Można także zdefiniować liczbę wyników na stronie (od 10 do 500), standardowo na jednej stronie wyświetla się 50 rekordów.