Search - INSTRUCTION FOR AUTHORS

I. Wyszukiwanie PEŁNEJ listy publikacji w RUJ
II. Lista publikacji, które BĘDĄ BRAŁY UDZIAŁ W EWALUACJI
III. Ograniczenie wyników wyszukiwania
IV. Wyszukiwanie przez ORCID ⇒ dedykowane dla autorów o niejednorodnej historii zatrudnienia na UJ

 


 

I. Aby wyszukać PEŁNĄ listę swoich publikacji w RUJ, w oknie wyszukiwarki na stronie głównej należy:

 

         a) zacząć wpisywać swoje nazwisko, [przecinek!] imię

 krok1-1.jpg

 

         b) z rozwijającej się listy podpowiedzi wybrać odpowiednią pozycję

            [dla precyzyjniejszego wyszukiwania system automatycznie obejmie frazę cudzysłowiem]

 


krok2.jpg krok3.jpg


 

         c) kliknąć lupkę - system poda listę wyników

 


krok4.jpg


UWAGA ! Wyniki takiego wyszukiwania mogą być nieprecyzyjne z uwagi na występującą niekiedy zbieżność nazwisk. Warto dookreślić wyszukiwanie, używając filtra zaawansowanego Autor, ustawić znacznik Jest równe, a następnie - podobnie jak miało to miejsce w przypadku wyszukiwania prostego - zacząć wpisywać nazwisko. Tym razem w autopodpowiedziach zobaczymy listę nazwisk, przy których w nawiasach kwadratowych będą się dodatkowo wyświetlać identyfikatory SAP. Wybranie nazwiska odpowiedniego pracownika/doktoranta i potwierdzenie wyboru filtra przyciskiem Zastosuj doprecyzuje wyniki wyszukiwania


krok4ipol.jpg

Można to również zrobić przechodząc ze strony głównej bezpośrednio do formularza wyszukiwania zaawansowanego. Przejście następuje po kliknięciu w lupkę po prawej stronie okna wyszukiwania prostegoII. Aby wyszukać listę swoich publikacji, które BĘDĄ BRAŁY UDZIAŁ W EWALUACJI należy wykonać kroki z punktu I, a następnie zmienić przeszukiwany zbiór → filtr Wszystkie zbiory zastąpić filtrem Bibliografia Publikacji Pracowników UJkrok6-1.jpg
krok7-2.jpg

Wybór nowego filtra należy potwierdzić kliknięciem w lupkę! krok5nowakopia.jpg


III. Aby ograniczyć wyniki wyszukiwania do, np. konkretnych dat, należy korzystać z filtrów znajdujących się po lewej stronie


krok8.jpg


oraz po rozwinięciu filtrów wyszukiwania zaawansowanego


krok10-1.jpg


Więcej o wyszukiwaniu zaawansowanym i filtrach można przeczytać tutaj


IV. Wyszukiwanie przez ORCID ⇒ dedykowane zwłaszcza dla autorów o niejednorodnej historii zatrudnienia na UJ

 

Zmiana statusu zatrudnienia (doktorant vs. pracownik) oraz zmiana jednostki naukowej lub też podwójne zatrudnienie w dwóch jednostach (wydziały UJ vs. wydziały CM UJ) powoduje, że autor występuje w RUJ pod różnymi numerami - SAP oraz USOS.

 

ORCID jest numerem, który łączy wszystkie opisy takiego autora. Wystarczy w okno wyszukiwania na stronie głównej wkleić numer ORCID.
System automatycznie podpowie Nazwisko, Imię autora oraz wszystkie numery pod którymi występuje w RUJ. Należy wybrać podpowiedź oraz zatwierdzić przyciskiem lupy.


wyszukiwanie_ORCID.jpeg

Aby zawęzić wyniki wyszukiwania do publikacji, które BĘDĄ BRAŁY UDZIAŁ W EWALUACJI, w następnym kroku należy zmienić przeszukiwany zbiór → filtr Wszystkie zbiory zastąpić filtrem Bibliografia Publikacji Pracowników UJ (dokładny opis patrz pkt. II)