Research data

6 marca 2023 r. zostało uruchomione Repozytorium Otwartych Danych Badawczych Uczelni Krakowskich RODBUK.

Repozytorium składa się z 6 kolekcji uczelni współtworzących RODBUK.

Zapraszamy pracowników, doktorantów oraz studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego do deponowania danych badawczych w kolekcji UJ.

Do RODBUK zostały zmigrowane również dane badawcze deponowane dotychczas w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego RUJ.

Dla zainteresowanych została przygotowana i udostępniona instrukcja deponowania.

Swoją pomoc oferują także pracownicy Sekcji Repozytoriów Oddziału Zbiorów Cyfrowych Biblioteki Jagiellońskiej Joanna Konik joanna.konik@uj.edu.pl oraz Małgorzata Galik malgorzata.galik@uj.edu.pl

Funkcjonowanie repozytorium wpisuje się nie tylko w trend otwartej nauki, mającej na celu rozpowszechnianie wyników pracy naukowej w szerokim spektrum, ale staje się również narzędziem, które pozwoli na wypełnienie wymagań formalno-prawnych np. w zakresie ubiegania się o granty, które nałożone zostały przez instytucje finansujące badania typu NCN czy Komisja Europejska.