Jagiellonian University Repository

Aksjologia wychowania chrześcijańskiego do miłości - małżeństwa - rodziny w kaznodziejstwie i pedagogii ks. Juliana Michalca (1922-1988)

Aksjologia wychowania chrześcijańskiego do miłości ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska