Jagiellonian University Repository

Rozważania nad kształtem prostej spółki akcyjnej (PSA)

pcg.skipToMenu

Rozważania nad kształtem prostej spółki akcyjnej (PSA)

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa