TBSP UJ Online Legal Review

Permanent URI for this community

Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ jest kwartalnikiem wydawanym przez Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2008-2019. W czasopiśmie publikowane są przede wszystkim teksty studentów i doktorantów.

Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ przeznaczony jest dla studentów i doktorantów prawa, filozofii oraz ekonomii, a także pracowników naukowych uczelni wyższych oraz przedstawicieli zawodów prawniczych.

Czasopismo ukazywało się wyłącznie w wersji elektronicznej.

Archiwalne numery czasopisma znajdują się na stronie internetowej Przeglądu Prawniczego TBSP UJ

Od 2020 roku czasopismo ukazuje się pod tytułem Przegląd Prawniczy TBSP UJ