Jagiellonian University Repository

O możliwości implementacji doktryny "piercing the corporate veil" do polskiego prawa spółek i kryteriach jej stosowania

O możliwości implementacji doktryny "piercing the ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa