BPP UJ jest zbiorem opisów bibliograficznych publikacji pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bibliografia UJ CM rejestruje publikacje pracowników Wydziału Lekarskiego, Wydziału Farmaceutycznego i Wydziału Nauk o Zdrowiu od 1995 roku. Zgłaszanie publikacji: bibliografia@bm.cm-uj.krakow.pl

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Search DSpace

RSS Feeds