Dodawanie pozycji

Aby rozpocząć wprowadzanie opisu danej pozycji, należy się zalogować, a następnie w prawym górnym rogu pod paskiem logowania wybrać żółty przycisk DODAJ PUBLIKACJĘ.
Potem postępować zgodnie z podpowiedziami interfejsu, tj. wybrać kolekcję, do której rekord ma zostać przypisany (szczegóły opisane w zakładce kolekcje).

Następnie należy przejść do wygenerowanego opisu bibliograficznego dokumentu (szczegóły opisane w zakładce pola opisu bibliograficznego). Poszczególne sekcje formularza rozwijają się automatycznie po uzupełnieniu kolejnych danych.

W pierwszej kolejności należy określić typ i podtyp opisywanego dokumentu (szczegóły opisane w zakładce typy dokumentów).

Trzeba uzupełnić jak najwięcej pól danymi od wydawcy w kolejnych sekcjach rozwijalnego formularza: Opis, Seria wydawnicza, Abstrakt i słowa kluczowe.

Przy uzupełnianiu autorów przydatna może być funkcja przesuwania danego wiersza na wybraną pozycję. Kiedy trzeba zamienić kolejność wprowadzonych autorów, należy najechać kursorem z lewej strony na obszar poza ramką do wprowadzonych danych. Wyświetli się wtedy 6 kropek, które należy nacisnąć przyciskiem myszy i przeciągnąć kursorem wiersz na odpowiednią pozycję. Funkcja ta dostępna jest w przypadku pól gdzie można dodać więcej danych np. Wariant tytułu, Autor, Miejsce wydania itp.

 

 

W przypadku gdy publikacja jest wydawnictwem konferencyjnym uzupełniamy również sekcję Informacje o konferencji (dostępne tylko w przypadku wybrania odpowiedniego podtypu).

W części opisanej Licencja trzeba wybrać odpowiedni rodzaj licencji na którym wydana została publikacja oryginalna. W przypadku braku licencji i otwartego dostępu do publikacji powinno się wybrać „Bez licencji otwartego dostępu”.

Jeśli publikacja powstała w ramach realizowanego projektu itp. niezbędne informacje należy umieścić w sekcji Szczegóły.

W następnym kroku (Afiliacja) podaje się dane niezbędne przy generowaniu raportów i łączeniu informacji w RUJ z systemem parametryzacji jednostek. Należy wskazać odpowiednią „Dyscyplinę” oraz „Jednostkę główną” tudzież Wydział, wybierane z listy rozwijalnej. W przypadku powiązań Doktoranta Szkoły Doktorskiej z więcej niż jedna jednostka można wybrać „Jednostkę dodatkową”. („Tożsamość” uzupełnia się automatycznie po uzupełnieniu autora z Uniwersytetu Jagiellońskiego na wcześniejszym etapie formularza).

Końcowa część formularza zawiera sekcje: Licencja pliku (wybieranie licencji dla przesyłanego pliku) i Prześlij pliki pełnego teksu opisywanej publikacji (szczegóły opisane w zakładce zamieszczanie plików). W tym miejscu można upuścić pliki, można je również dodać za pomocą górnego przypiętego paska nad wyborem Kolekcji.

W każdym momencie wprowadzania opisu dane można zapisać za pomocą Zapisz. Przycisk Zapisz i wyjdź służy do zapisania opisu publikacji na własnym koncie. Nie umożliwia przesłania opisu publikacji do Repozytorium, tylko podgląd i możliwość edycji danych.

Po wprowadzeniu danych należy je zatwierdzić zielonym przyciskiem Deponuj.

(Szczegóły statusów wprowadzonych opisów w zakładce moje konto)