Moje konto

Zalogowanie się do RUJ (możliwość logowania kluczykiem w prawym górnym rogu) pozwala uzyskać dostęp do zakładki  Moje konto, które umożliwia:

  • dodanie opisu publikacji,
  • dodanie pliku z pełnym tekstem,
  • monitorowanie procesu dodawania i archiwizowania danych.

Przestrzeń robocza konta, czyli Zadania zgłaszającego (po lewej stronie ekranu nad „Filtry”).

W tym miejscu zebrane są wszystkie opisy bibliograficzne utworzone w ramach indywidualnego Mojego konta. Spis zawiera pozycje, które zostały zdeponowane przez autora/wprowadzającego opis, sprawdzone przez redaktora i opublikowane w Repozytorium UJ.

Przechowywane są opisy bibliograficzne przed ich zatwierdzeniem i zdeponowaniem w RUJ - po utworzeniu opisu należy kliknąć zapisz i wyjdź, rekord nie trafia wówczas do redaktora. Na tym poziomie można edytować wprowadzony opis, uzupełnić lub zmienić informacje bibliograficzne wraz z licencją udostępniania, zmienić typ i podtyp opisywanego dokumentu, dołączyć plik z pełnym tekstem. Opis edytujemy wybierając odpowiednią pozycję z listy i klikając „Edytuj”.

Wykaz zawiera również opisy bibliograficzne, które zostały zatrzymane przez redaktora z prośbą o poprawienie lub uzupełnienie informacji. Po wprowadzonych zmianach opis można zdeponować ponownie.

Filtry umieszczone po lewej stronie pomogą w nawigowaniu opisami znajdującymi się na różnym poziomie w RUJ. Po kliknięciu w „STATUS” można przeglądać na jakim etapie znajduje się opis:

  • Wersja robocza
  • Redakcja
  • Opublikowano

Wersja robocza – pozycja wprowadzana na koncie autora. Opis można w dowolnym momencie edytować a następnie zdeponować.
Redakcja – zdeponowana pozycja oczekująca na weryfikację opisu bibliograficznego. Na tym etapie weryfikowane są zgodności danych dołączanej do RUJ pozycji z obowiązującym regulaminem i polityką RUJ (stosownych do rozporządzeń Rektora UJ i MNiSW).
Opublikowano – opis, który pomyślnie przeszedł weryfikację i został zarchiwizowany w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego.