Types of documents

Kolejnym krokiem po wyborze właściwej kolekcji jest określenie typu i podtypu opisywanego dokumentu.
Właściwy termin należy wybrać spośród następujących:

KSIĄŻKA - dokument o charakterze zwartym, w przeciwieństwie do czasopisma (także w przypadku broszur, objętościowo mniejszych od 2 arkuszy wydawniczych). Do typu dokumentu książka należy dobrać odpowiedni termin (podtyp dokumentu) wskazujący, że jest to:

 • monografia
 • publikacja pokonferencyjna
 • słownik, encyklopedia
 • tłumaczenie
 • bibliografia
 • edycja tekstów źródłowych
 • atlas, mapa
 • raport
 • podręcznik
 • antologia
 • komentarz do ustawy
 • opracowanie krytyczne tekstów literackich
 • katalog
 • inne publikacje
 • norma
 • skrypt (podręcznik)
 • nutowe wydanie krytyczne

 

ARTYKUŁ (ROZDZIAŁ W KSIĄŻCE) - wydzielona część książki, stanowiąca zwartą całość kompozycyjną, często także treściową, opatrzona (lub nie) słowem rozdział, własnym tytułem lub kolejną liczbą, a niekiedy wszystkimi elementami razem. Do tego typu dokumentu należy dobrać odpowiedni termin (podtyp dokumentu) wskazujący, że jest to:

 • artykuł
 • artykuł przeglądowy
 • publikacja pokonferencyjna
 • słownik, encyklopedia
 • recenzja
 • esej recenzyjny
 • tłumaczenie
 • bibliografia
 • edycja tekstów źródłowych
 • atlas, mapa
 • raport
 • podręcznik
 • antologia
 • komentarz do ustawy
 • opracowanie krytyczne tekstów literackich
 • katalog
 • wstęp
 • posłowie
 • inne publikacje

 

CZASOPISMO wydawnictwo periodyczne, typ dokumentu czasopismo przypisuje się do wszystkich publikacji o charakterze ciągłym (także do roczników, posiadających znacznie większą objętość niż pozostałe wydawnictwa ciągłe). Należy wprowadzić opis dla całego roku, podać nazwiska: redaktora naczelnego i wszystkich redaktorów naukowych oraz wyszczególnić woluminy i numery opublikowane w danym roku. Jeżeli poszczególne numery czasopisma posiadają odrębny tytuł oraz inne ważne dane identyfikujące, można podać te informacje w polu uwag.

 

ARTYKUŁ W CZASOPIŚMIE - do tego typu dokumentu należy dobrać odpowiedni termin (podtyp dokumentu) wskazujący, że jest to:

 • artykuł
 • artykuł przeglądowy
 • publikacja pokonferencyjna
 • recenzja
 • esej recenzyjny
 • tłumaczenie
 • bibliografia
 • edycja tekstów źródłowych
 • atlas, mapa
 • raport
 • opracowanie krytyczne tekstów literackich
 • wstęp
 • inne publikacje

 

DOKUMENTY PATENTOWE I NORMALIZACYJNE - w tym typie dokumentów można umieścić: opis wynalazku, wzory chronione prawem ochronnym, normy. Należy dobrać odpowiedni termin (podtyp dokumentu) wskazujący, że jest to:

 • patent
 • zgłoszenie patentowe
 • norma
 • wzór użytkowy
 • wzór przemysłowy
 • topografia układu scalonego
 • znak towarowy

 

DOKUMENTY AUDIOWIZUALNE - dokumenty zawierające utrwalony zapis dźwięku i obrazów. Do tego typu dokumentu należy dobrać odpowiedni termin (podtyp dokumentu) wskazujący, że jest to:

 • dokument dźwiękowy
 • dokument filmowy

 

MATERIAŁY ORYGINALNIE CYFROWE - wcześniej formalnie niepublikowane. Do tego typu dokumentu należy dobrać odpowiedni termin (podtyp dokumentu) wskazujący, że jest to:

 • brak podtypu
 • raport
 • skrypt (podręcznik)
 • artykuł
 • atlas, mapa

 

PRACA DOKTORSKA, PRACA DYPLOMOWA - ten typ dokumentu wybiera się w przypadku tworzenia opisu bibliograficznego dla niepublikowanej pracy doktorskiej lub dyplomowej.