Glottodidactic Journals

Permanent URI for this community

Czasopismo Zeszyty Glottodydaktyczne Jagiellońskiego Centrum Językowego jest poświęcone nauczaniu języka specjalistycznego oraz adaptacji tekstów specjalistycznych. Treści zamieszczone w artykułach będą pomocne dla wszystkich zainteresowanych nauczaniem języków obcych.

Wydawcą czasopisma jest Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Periodyk ukazuje się od 2009 roku.

Strona internetowa czasopismaZeszyty Glottodydaktyczne