DIALOG

Permanent URI for this collection

Pracownicy Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ w latach 2017-2019 realizowali projekt badawczy pt. "Współpraca wyższych uczelni i organizacji pozarządowych jako animatorów społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowego" w ramach programu "Dialog", finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem projektu było zdiagnozowanie stanu współpracy międzysektorowej oraz opracowanie rekomendacji dla jednostek działających w sektorze organizacji pozarządowych oraz w sektorze szkolnictwa wyższego, wykorzystujących materię dziedzictwa kulturowego do budowania społeczeństwa obywatelskiego.


Browse

Recent Submissions

1 - 10 of 17