Jagiellonian University Repository

Przepadek przedsiębiorstwa jako nowy środek reakcji karnej

pcg.skipToMenu

Przepadek przedsiębiorstwa jako nowy środek reakcji karnej

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa