Jagiellonian University Repository

Praca emocjonalna i równowaga praca-życie we współczesnym świecie

Praca emocjonalna i równowaga praca-życie we ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Międzynarodowa