Jagiellonian University Repository

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Studia i perspektywy medioznawcze 2 : media w środowisku cyfrowym"

pcg.skipToMenu

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Studia i perspektywy medioznawcze 2 : media w środowisku cyfrowym"

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa