Jagiellonian University Repository

On the adverbialization of Polish indefinite quantifiers of nominal origin : a diachronic study of "trochę" "a bit", "odrobinę" "a bit", and "masę" "a lot"

pcg.skipToMenu

On the adverbialization of Polish indefinite quantifiers of nominal origin : a diachronic study of "trochę" "a bit", "odrobinę" "a bit", and "masę" "a lot"

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa