Jagiellonian University Repository

Wybrane aspekty umów o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska w świetle wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE oraz orzecznictwa sądów polskich

Wybrane aspekty umów o kredyt denominowany lub ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa