Jagiellonian University Repository

Idea sprawiedliwości naprawczej w konkurencji do państwowego prawa karania : kilka słów o paradygmatach prawa karnego

Idea sprawiedliwości naprawczej w konkurencji do ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa