Jagiellonian University Repository

Prawne ograniczenia wykładni znamienia "zbiegnięcia z miejsca zdarzenia" : uwagi na gruncie art. 178 k.k.

Prawne ograniczenia wykładni znamienia "zbiegnięcia ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa