Jagiellonian University Repository

Wolność metafizyczna jako warunek odpowiedzialności? : znaczenie wolności metafizycznej dla teorii prawa w kontekście różnych podejść filozoficznych

Wolność metafizyczna jako warunek odpowiedzialności? ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa