Jagiellonian University Repository

Konfederat-reformator : wolność w przedemigracyjnej poezji Józefa Wybickiego

pcg.skipToMenu

Konfederat-reformator : wolność w przedemigracyjnej poezji Józefa Wybickiego

Show full item record

dc.contributor.author Zając, Grzegorz [SAP11116830] pl
dc.contributor.editor Ziołowicz, Agnieszka [SAP11014927] pl
dc.contributor.editor Dąbrowski, Roman [SAP11014090] pl
dc.date.accessioned 2015-05-19T07:51:08Z
dc.date.available 2015-05-19T07:51:08Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7638-429-0 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/7371
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Konfederat-reformator : wolność w przedemigracyjnej poezji Józefa Wybickiego pl
dc.title.alternative Confederate-reformer : freedom in pre-emigration poetry of Józef Wybicki pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Księgarnia Akademicka pl
dc.description.physical 169-180 pl
dc.subject.en the history of literature pl
dc.subject.en the Enlightenment poetry pl
dc.subject.en Wybicki Józef pl
dc.subject.en freedom pl
dc.description.series Studia Dziewiętnastowieczne - Uniwersytet Jagielloński. Rozprawy; t. 14 pl
dc.description.publication 0,81 pl
dc.title.container Eklektyzmy, synkretyzmy, uniwersa : z estetyki dzieła epoki oświecenia i romantyzmu pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Literatury Staropolskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 60 pl
dc.identifier.project ROD UJ / S pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa