Jagiellonian University Repository

"Biblioteka : klucz do sukcesu użytkowników" : XIV Międzynarodowa Naukowa i Środowiskowa Konferencja Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ (Kraków, 2-3 czerwca 2008 r.)

pcg.skipToMenu

"Biblioteka : klucz do sukcesu użytkowników" : XIV Międzynarodowa Naukowa i Środowiskowa Konferencja Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ (Kraków, 2-3 czerwca 2008 r.)

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska