Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Evaluating the malignant potential of intraductal papillary mucinous neoplasms of the pancreas : added value of non-enhanced endoscopic ultrasound to supplement non-enhanced magnetic resonance imaging

Evaluating the malignant potential of intraductal ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa