Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Medical activated charcoal tablets as a cheap tool for passive monitoring of gaseous ^{131}I activity in air of nuclear medicine departments

Medical activated charcoal tablets as a cheap tool ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa