Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Risk factors of pneumothorax and chest tube placement after computed tomography-guided core needle biopsy of lung lesions : a single-centre experience with 822 biopsies

Risk factors of pneumothorax and chest tube placement ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa