Jagiellonian University Repository

Implementacja prawa UE na przykładzie Dyrektywy Rady 2000/43/WE

Implementacja prawa UE na przykładzie Dyrektywy Rady ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa