Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Implementacja prawa UE na przykładzie Dyrektywy Rady 2000/43/WE

Implementacja prawa UE na przykładzie Dyrektywy Rady ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa