Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

O potrzebie ustanowienia instytucji zawieszenia mocy obowiązywania aktu normatywnego w polskim systemie prawnym na wzór Konstytucji Republiki Słowacji

O potrzebie ustanowienia instytucji zawieszenia mocy ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa