Jagiellonian University Repository

O potrzebie ustanowienia instytucji zawieszenia mocy obowiązywania aktu normatywnego w polskim systemie prawnym na wzór Konstytucji Republiki Słowacji

O potrzebie ustanowienia instytucji zawieszenia mocy ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa