Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Św. Stefan, Tripartitum, konferencja judekskurialna : podstawy systemu prawa prywatnego na Słowacji do XX w.

Św. Stefan, Tripartitum, konferencja judekskurialna ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa