Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Facial artery pseudoaneurysm and severe bleeding after tonsillectomy : endovascular treatment with PVA particle embolization

Facial artery pseudoaneurysm and severe bleeding ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa