Jagiellonian University Repository

Czynniki narodowy i państwowy w rozwoju moralnym człowieka a problem patriotyzmu : refleksja w oparciu o myśl pedagogiczną Jacka Woronieckiego OP (1878-1949) : konteksty współczesne

pcg.skipToMenu

Czynniki narodowy i państwowy w rozwoju moralnym człowieka a problem patriotyzmu : refleksja w oparciu o myśl pedagogiczną Jacka Woronieckiego OP (1878-1949) : konteksty współczesne

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska