Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Przejawy stosowania prawa łaski na ziemiach polskich do XVIII wieku

Przejawy stosowania prawa łaski na ziemiach polskich ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska