Jagiellonian University Repository

Przejawy stosowania prawa łaski na ziemiach polskich do XVIII wieku

Przejawy stosowania prawa łaski na ziemiach polskich ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska