Jagiellonian University Repository

Glosa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 23 lutego 2017 r., K 2/15

pcg.skipToMenu

Glosa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 23 lutego 2017 r., K 2/15

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa