Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Glosa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 23 lutego 2017 r., K 2/15

Glosa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 23 ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa