Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych z tytułu zmniejszenia udziału kapitałowego w spółce osobowej na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych

Skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych z ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa