Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Die Verfassung und die Nationale Identität im polnischen, deutschen und im Recht der Europäischen Union (mit dem Schwerpunkt auf Judikative)

Die Verfassung und die Nationale Identität im ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa