Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Glosa do uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31 maja 2017 r., I KZP 4/17

Glosa do uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa