Jagiellonian University Repository

Rola państwa w międzynarodowym arbitrażu handlowym : system sądowej kontroli orzeczeń trybunałów arbitrażowych w prawie Chińskiej Republiki Ludowej

pcg.skipToMenu

Rola państwa w międzynarodowym arbitrażu handlowym : system sądowej kontroli orzeczeń trybunałów arbitrażowych w prawie Chińskiej Republiki Ludowej

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa