Jagiellonian University Repository

Glosa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2013 r., K 7/12

Glosa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa