Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Środkowoeuropejskie common law? : prawo zwyczajowe i sędziowskie w Królestwie Węgier w XIX-XX w.

Środkowoeuropejskie common law? : prawo zwyczajowe ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa