Jagiellonian University Repository

Zarys konstrukcji spółki komandytowej, której komplementariuszem jest osoba prawna

pcg.skipToMenu

Zarys konstrukcji spółki komandytowej, której komplementariuszem jest osoba prawna

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa