Jagiellonian University Repository

Upadłościowy forum shopping w Unii Europejskiej : pojęcie i ocena upadłościowej migracji celem uzyskania lepszej pozycji procesowej

pcg.skipToMenu

Upadłościowy forum shopping w Unii Europejskiej : pojęcie i ocena upadłościowej migracji celem uzyskania lepszej pozycji procesowej

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa