Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Upadłościowy forum shopping w Unii Europejskiej : pojęcie i ocena upadłościowej migracji celem uzyskania lepszej pozycji procesowej

Upadłościowy forum shopping w Unii Europejskiej : ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa