Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zakres zgody pacjenta na zabieg medyczny i upoważnienie lekarza do jego przekroczenia

Zakres zgody pacjenta na zabieg medyczny i upoważnienie ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa