Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Distribution of minor metallic elements within waste incineration bottom ashes defined by WDX/EDX spectrometry

Distribution of minor metallic elements within waste ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa  Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa