Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rozporządzenia w sprawie zwolnień grupowych a niespójność porządku prawnego RP z prawem wspólnotowym i postulat nowelizacji art. 8 ust. 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r.

Rozporządzenia w sprawie zwolnień grupowych a ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa