Jagiellonian University Repository

Rozporządzenia w sprawie zwolnień grupowych a niespójność porządku prawnego RP z prawem wspólnotowym i postulat nowelizacji art. 8 ust. 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r.

Rozporządzenia w sprawie zwolnień grupowych a ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa