Jagiellonian University Repository

Sprawca przestępstwa gospodarczego : analiza pojęcia w oparciu o koncepcję "white collar crimes" E.H. Sutherlanda i wybrane przepisy prawa

Sprawca przestępstwa gospodarczego : analiza pojęcia ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa