Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Opinie sądowo-psychiatryczne przy orzekaniu środka zabezpieczającego z art. 94 k.k. : analiza pod względem formalnym

Opinie sądowo-psychiatryczne przy orzekaniu środka ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa