Jagiellonian University Repository

Opinie sądowo-psychiatryczne przy orzekaniu środka zabezpieczającego z art. 94 k.k. : analiza pod względem formalnym

Opinie sądowo-psychiatryczne przy orzekaniu środka ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa