Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Status cywilnoprawny służebności przesyłu przed i po nowelizacji Kodeksu cywilnego wprowadzającej przepisy o służebności przesyłu (art. 305^{1}-305^{4} k.c.)

Status cywilnoprawny służebności przesyłu przed i ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa