Jagiellonian University Repository

Prawo miejskie i wiejskie wobec kradzieży z włamaniem : analiza kodyfikacji oraz ksiąg sądowych południowej Polski okresu XVI-XVIII wieku

pcg.skipToMenu

Prawo miejskie i wiejskie wobec kradzieży z włamaniem : analiza kodyfikacji oraz ksiąg sądowych południowej Polski okresu XVI-XVIII wieku

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa