Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prawo miejskie i wiejskie wobec kradzieży z włamaniem : analiza kodyfikacji oraz ksiąg sądowych południowej Polski okresu XVI-XVIII wieku

Prawo miejskie i wiejskie wobec kradzieży z włamaniem ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa