Jagiellonian University Repository

"Czy polskie uczelnie będą musiały zwrócić przyznane im dotacje?" : unijne prawo pomocy państwa a system finansowania szkół wyższych w Polsce

pcg.skipToMenu

"Czy polskie uczelnie będą musiały zwrócić przyznane im dotacje?" : unijne prawo pomocy państwa a system finansowania szkół wyższych w Polsce

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa