Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

"Czy polskie uczelnie będą musiały zwrócić przyznane im dotacje?" : unijne prawo pomocy państwa a system finansowania szkół wyższych w Polsce

"Czy polskie uczelnie będą musiały zwrócić przyznane ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa